informatie en tarieven

Mijn jarenlange ervaring binnen de fysiotherapie en revalidatie in combinatie met werken en scholing binnen de GGZ en coaching, maken mijn aanbod en werkwijze tot een compleet geheel. De onderlinge samenhang in lichamelijke en mentale processen zorgen vaker voor herstel belemmerende factoren. Ik ontrafel dit en bied verheldering aan de client. Vandaaruit maken we samen een plan voor herstel. Ook mensen die ernstige ziekteprocessen hebben meegemaakt, en eraan toe zijn, om te reintegreren, kunnen bij Dear- Health terecht.

De trajecten zijn
altijd maatwerk en vloeien voort uit een uitgebreide intake vanuit bio-psycho-sociale
model. Zowel medische, psychologische en werk factoren worden meegenomen.
Positieve gezondheid staat centraal. 

Er wordt gebruik gemaakt van online leeromgevingen, zodat mensen ook thuis aan de slag kunnen met inzicht krijgen en het toepassen van oefeningen en opdrachten. Zo is de coaching niet alleen beperkt tot de live sessie, maar kunnen mensen ook thuis actief werken aan herstel.

Mijn aanpak kenmerkt zich door op de eerste plaats inzicht te verschaffen in de huidige situatie: waarom ervaart de client bepaalde klachten/belemmeringen, vandaaruit gaan we kijken: wat is het kleinste stapje wat de client (vandaag) kan doen om hier verandering in aan te brengen. Waardoor komt de client weer in beweging richting vitaliteit? Samen werken we aan het ontstaan van het proces, ik ondersteun, geef inzicht en begeleid om de juiste richting te bepalen.

De client komt in actie.
Veranderprocessen ontstaan niet vanzelf, maar dienen wel vanuit de intrinsieke motivatie te ontstaan. Ik begeleid onder andere bij dit bewustwordingsproces, dan komt het proces van de client vanzelf op gang.

Overzicht trajecten. Alle prijzen zijn exclusief BTW

Pakket 1 Zelf online aan de slag bij milde stress klachten
Online training voorkom burn-out                                                137,-
(https://dear-health-online.nl/training-voorkom-burnout/)
Traject speciaal voor mensen met hoge intrinsieke motivatie en milde chronische stress klachten


Pakket 2 Online training voorkom burn-out                               299,-
inclusief 2 indviduele coaching sessies van 2 uur: 
(inclusief intake/vragenlijst-test en plan-advies)

 

Pakket 3
Online training voorkom burn-out twv 137,-                               550,-
(inclusief intake/vragenlijst-test en plan-advies)

5 individuele coaching sessies:                                   

Pakket 4
Online training Voorkom burn-out twv 137,-                               899,-
(inclusief intake/vragenlijst-test en plan-advies)

 9 individuele coaching sessies                                   

Pakket 5
Online training voorkom burn-out twv 137,-                              1650,-
module bewustwording  twv 187,-
14 individuele coaching sessies  

Alle trajecten
worden ondersteund met online leeromgevingen. Deze bestaan uit video’s, opdrachten
en luisteroefening/beweegoefeningen die het herstel en bewustwordingsproces
bevorderen.