Mindfulness

Mindfulness wás een hype...

Gelukkig is de hype overgegaan. Het is gekomen om te blijven!!

Het wordt toegepast op allerlei gebieden in de gezondheidszorg. Van chronische pijn-klachten, tot leren omgaan met de diagnose kanker en diverse mentale klachten. Naast de handvatten die men krijgt om te accepteren (want ja, hoe doe je dat??). Leer je ook om meer in het moment aanwezig te zijn. Om zo te kunnen genieten van het leven terwijl het zich afspeelt, in plaats van alweer voorbij te denderen op weg naar het volgende moment.

Eigenlijk is mindfulness bewustworden. Het leert je onderscheid te maken in wanneer je in actie moet komen en wanneer je beter kunt leren om om te gaan met de stressor die op je pad komt. Blijven vechten/frustreren tegen iets wat je niet kunt veranderen, levert je vooral persoonlijk veel stress en spanning op.

Niks zweverigs aan. Gewoon leren om met andere ogen te kijken naar het huidige moment.