positief gezonder!

Positief Gezonder!

Breed kijken naar gezondheid

Positieve gezondheid is een concept wat breed kijkt naar gezondheid en gaat uit van het gegeven dat  gezond voelen meer betekent dan de afwezigheid van ziekte en klachten.

Je gezond voelen houdt ook in: ervaar je fitheid en energie? Voel je je tevreden? Houd je je bezig met activiteiten die er voor jou toe doen? Ervaar je voldoende eigen regie in je leven?

Het mooie hiervan is dat er  meer mogelijkheden zijn die we tot onze beschikking hebben om te werken aan onze gezondheid.

Niet kunnen oplossen van klachten leidt vaak tot meer ziekte-ervaring

Vanuit de traditionele kijk op gezondheid zijn we geneigd om vooral te werken aan het reduceren van klachten. Het is heel logisch om eerst alles eraan te doen om van klachten af te komen. Echter, soms lukt dit niet, of maar gedeeltelijk.

Als dit niet lukt, raken we gefrustreerd en kunnen we  juist meer klachten ervaren. Deze frustratie, die we vooral mentaal voelen, geeft ook op fysiek vlak allerlei veranderingen. Dit verklaart hoe de gevolgen van stress, bestaande lichamelijke klachten, kan doen verergeren.

Bio-psycho-sociale model en Positieve Gezondheid

Een holistische kijk op gezondheid kijkt  breder naar gezondheid en kijkt door een bril die de lichamelijke aspecten, mentale aspecten en de sociale context meeneemt. We weten dat deze elkaar positief maar ook negatief kunnen beïnvloeden. Positieve gezondheid sluit hierbij aan en bouwt verder. Vanuit de positieve gezondheid zijn allerlei tools ontwikkelt die het makkelijk maakt voor mensen om inzicht te krijgen.  Dit is een belangrijk vertrekpunt om gericht en op maat te werken aan je gevoel van welzijn en vitaliteit.

De 42 vragen

Eris een gespreks-instrument ontwikkeld dat aan de aan de hand van 42 vragen in kaart brengt hoe het gesteld is met de onderlinge verhoudingen die je gevoel van welzijn en vitaliteit bepalen.

2020 Positief gezond starten?

Wil je het nieuwe jaar starten met een helder inzicht in jouw ervaren gezondheid? Vul dan de vragenlijst in die ontwikkelt is vanuit het concept positieve gezondheid. Zo krijg je zicht op hoe het met je gezondheid en vitaliteit gesteld is en of er aandachtspunten zijn, die aandacht en actie behoeven. Het spreekt voor zich dat Dear-Health/Werken aan gezondheid, je hierbij graag wil begeleiden 😊

Dear Health/Werken aan gezondheid wenstje/jullie een goed en gezond 2020.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: