Category Archives for "Beweging"

Alle ins en outs over het nut van beweging in relatie tot gezondheid

lichaamsbeweging

Bewegen betekent zoveel. Voor de een is dat 4 x per week; 10 km hardlopen, voor de andere elke dag op de fiets naar het werk. De een is op het werk lichamelijk actief en de ander doet zittend werk. Allemaal factoren die je mee moet nemen, als je jezelf de vraag gaat stellen of je voloende beweegt. Een stappenteller kan je meer inzicht geven.

10.000 stappen per dag is de norm gezond bewegen, het liest daarnaast ook 2-3 keer per week spierkrachtoefeningen. Als je in de bouw werkt is dit ook weer minder van belang dan wanneer je 8 uur zittend werk verricht. Gezond in beweging zijn is goed voor je lijf en je geest. “In een gezond lichaam huist een gezonde geest “. Het is natuurlijk niet echt zo eenvoudig, maar het wordt maar al te vaak vergeten dat voldoende lichaamsbeweging (het liefst in de natuur) een voorwaarde is om ook mentaal gezond te zijn.

Al is het maar om goed te kunnen slapen. Te weinig fysieke activiteit en te weining daglicht hindert een goede nachtrust.

Ook voor onze lichamelijke gezondheid is het bewezen dat voldoende lichaamsbeweging het beste preventieve medicijn is voor diverse aandoeningen.

Hoe zit het nu met zitten??

Teveel zitten én te weinig bewegen: een risico factorvoor je gezondheid

Bewegen is  goed voor de gezondheid. Dat staat als een paal boven water.Eerder leidde dit tot het ontstaan van de Nederlandse norm gezond bewegen als leidraad. Deze norm gezond bewegen houdt in dat je dagelijks minimaal 10.000 stappen maakt. Daarnaast is het ook van belang om je spieren met behulp van activiteiten die  kracht en stabiliteit nodig hebben, uit te dagen.  Een stappenteller, kan je helpen om je te motiveren om aan deze gezondheidsnorm te voldoen.

Maar wist je dat langdurig zitten van evenzo veel invloedkan zijn op je gezondheid?  Langdurig stil ziten, is een onderdeel van sedentair gedrag. Dit zijn  activiteiten, die zittend of liggend uitgevoerd worden, die weinig energie vergen. Dit is dus iets anders dan te weinig fysiek in beweging zijn.

Maar ik sport intensief 3 keer per week, dan zit ik toch goed of ….Sedentair gedrag kent zijn eigen gezondheidsrisico’s. Iemand die 3 keer per week 1 uur hardloopt, maar veel zittend werkt, loopt dus toch gezondheidsrisico’s.De fysiologische verklaring voor de gevaren van langdurig zitten zijn onder andere  te vinden in een ontregeling van insuline verwerking. Ook heeft lang-zitten een ontregeling tot gevolg van het stress-regulatie systeem en het immuunsysteem. Lees hier meer daarover.

Lang zitten is dus een bedreiging voor onze gezondheid. Het TNO kwam al een aantal jaar geleden met een rapport, dat uitspraken doet over de gevolgen van lang zitten.Het zijn schrikbarende uitkomsten:

Dit is de conclusie uit het rapport:

  • Lang zitten is een risicofactor voor vroegtijdig overlijden
  • Lang zitten is geassocieerd met diabetes, type 2 en hart en vaatziekten
  • Er zijn aanwijzingen, dat lang zitten geassocieerd wordt met – depressie; – sommige vormen van kanker,- klachten aan het bewegingsapparaat

Deze gezondheidsrisico’s zijn onafhankelijk van de mate waarin men sport of beweegt.

Hoe lang dan wel?

Eerder meldde de NOS (2015) dat het ging om 4 uur zitten per dag. Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door, dit komt naar voren uit cijfers van de leefstijlmonitor 2015 (samenwerkingsverband van oa RIVM, CBS en Veiligheid NL). Bij jongeren ligt dit gemiddeld hoger. Bij mensen met een kantoorbaan/zittend werk spreekt het voor zich dat dit wellicht nog hoger kan liggen. Kijk eens naar je eigen zitgedrag en trek daar je conclusies uit. Neem ook de uren mee dat de onderweg bent met het openbaar vervoer of de uren die je in de avond op de bank voor je TV zit/ligt.

En kom uit je stoel. Per slot van rekening gaat het erom dat je het zitten onderbreekt en daar kun je nú mee beginnen.

Bewustwording bij werkgever en werknemer is de eerste stap

Het spreekt voor zich dat dit meegenomen dient te worden als men wil werken aan duurzame inzetbaarheid.Weten wat de gevolgen zijn van lang zitten op je gezondheid, is voor veel mensen een sterke instrinsieke motivator om hun gewoontegedrag aan te passen.

Eenvoudige tips die je kunt toepassen om lang zitten te voorkomen zijn:

  • Elke 30 minuten even opstaan, rekken en strekken, een stukje lopen, maar ook tijdens het zitten even gaan verzitten, je zithouding aanpassen
  • Vaker drinken halen en dan net even een extra trap nemen
  • Staand werken aan een sta bureau
  • Bewust effectief pauzeren, door buiten te wandelen of rek en strek oefening te doen op het werk

Cultuur verandering op het werk

Er dient een cultuurverandering te komen. Werkplekken zouden op een eenvoudige manier uitgerust kunnen worden met een ruimte met matjes waar oefeningen gedaan kunnen worden. Er kunnen sta-bureaus aangeschaft worden. Tijdens vergaderingen staan of bewust afwisselen met zitten, staan en bewegen.

Het dient ‘gewoon’ te worden onderwerknemers, zodat schaamte er niet voor hoeft te zorgen dat mensen blijvendoorjakkeren met alle (lange termijn) gevolgen van dien.

Mijns inziens is de eerste stap van allergrootst belang: bewust worden en inzicht krijgen in het belang van het onderbreken van het lange zitten!

Wil je, je werknemers iets bieden op het gebied van werken aan gezondheid waarin onder andere gekeken wordt naar beweeg en zitgedrag neem dan contact met me op.of klik op de link naar de training Vitaal Optimaal. Een aanbod speciaal voor werknemers.

Photo by Inside Weather on Unsplash